Så sätts våra priser!

Våra priser sätts av föregående veckas snittpris (Olje kurs, Valuta etc) Priset till kund är i normalfallet leveransdagens pris.

Priset på våra sjömackar sätts när fyllning sker och gäller tills nästa gång vi fyller på stationen.

Automat order

Har du en ganska jämn förbrukning kan vi leverera som automat order, Tillexempel var 14 dag. Har du en större förbrukning kan vi erbjuda automat peil av din Cistern.

Ditt lokala oljebolag som inte har några utländska ägare!